20-23 februari 2020

Katariin Raska

Katariin Raska är en estnisk musiker bosatt i Tallinn. Hon har en bakgrund inom kör- och blåsorkestermusik. Vid 18 års ålder började hon studera traditionell estnisk musik, och hon tog examen från University of Tartu Viljandi Culture Academy 2010.

Katariin började aktivt spela mungiga 2007, när hon åkte till Norge för första gången. Där började hon bekanta sig med den norska mungigemusiken och hade Tom Willy Rustad och senare Sigord Brokke som lärare. Efter studierna i Norge började Katariin arbeta med att sprida sin egen traditionsmusik från Estland. Hon har spelat solokonserter i Moskva och Irkutsk och släppte 2018 CD:n Parmu Pill.

De bästa scenerna för mungigemusik enligt henne själv är dansklubbar. Där uppstår de mest spännande energierna, tillsammans med dansare.