20-23 februari 2020

Folkmusiker mot rasism

Anna Möller är en av flera folkmusiker som är medlemmar i nätverket Folkmusiker mot rasism. Ett nätverk som sedan 2010 arbetat med aktioner av olika slag dels för att stå upp för allas inkludering i samhället och mot rasism, dels för att folkmusiken ska stå fri från främlingsfientliga partier. Nu utökar Folkmusiker mot rasism engagemanget och vill tillsammans med Studieförbundet Bilda folkbilda på gammalt hederligt vis.

Välkommen att delta i ett av vår tids viktigaste samtal om hur det studiematerial som Folkmusiker mot rasism vill ta fram ska kunna bidra till att fördjupa kunskapen om hur folkkultur och traditioner utvecklats i samverkan med sin omvärld och historiska skeenden. Samtalet kommer också handla om hur folkbildning idag kan fungera som katalysatorer för det engagemang som redan finns i just dessa frågor. Via folkbildning kan du, jag, vi ges verktyg för att använda just våra kulturella engagemang till att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Om Anna Möller – starkt lysande fiolspelande och sjungande stjärna på den folkmusikaliska himlen, bland annat genom band som Kolonien och Världens band.