24-27 februari 2022

Allspel

Umefolks allspel bygger på kraften i att vi alla drar åt samma håll. Barn, vuxna, nybörjare och proffs. 

Se allspelet 2021

Alternativt, se det livesända allspelet och stafettkonserten på Youtube

Förberedelser (2021)

Delar av Umefolks fysiska allspel 2020

Följ vårt arbete med allspelet på Instagram! https://www.instagram.com/allspel_umefolk/

Umefolks allspel arrangeras tillsammans med Kulturskolan i Umeå med stöd av Umeå Kommun och Region Västerbotten.

Allspelsledare är Anton Teljebäck [email protected]