24-27 februari 2022

Coronaåtgärder

Umefolk har infört åtgärder med anledning av coronapandemin och enligt de regler, riktlinjer och förordningar som gäller för verksamheten. Besökare över 18 år behöver uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis som kan scannas, samt legitimation vid ankomst till Umefolks entré på Umeå Folkets Hus (alternativt ett läkarintyg som visar giltiga medicinska skäl till att inte vaccineras).

I år säljer vi inte huskort utan istället enskilda konsertbiljetter. Vi följer självklart rådande restriktioner kring antal besökare till varje konsertlokal och har endast sittande publik. För att undvika köbildning i entrén ber vi publiken komma extra tidigt och tackar för hjälpen med detta så att vi kan genomföra en så säker festival som möjligt tillsammans!

För besökare gäller även personligt ansvar genom att följa de vanliga rekommendationerna att hjälpa till med att hålla avstånd, god handhygien, stanna hemma och testa sig vid förkylningssymtom. Vi uppmanar även att informera sig om Folkhälsomyndighetens råd inför besök på Umefolk: Folkhälsomyndigheten