Killmiddag

Killmiddag handlar om att killar träffas för att samtala om känslor, kärlek, våld, sårbarhet och sex. Vi tror att Folkmusikens Sverige, som vi alla värnar om och vill ska fortsätta frodas, också behöver sådana samtal. Välkommen att delta!

Vi inleder med en introduktion till hur och varför initiativet #killmiddag startade, och hur detta koncept kan användas i olika sammanhang. Introduktionen hålls av Kristoffer Fredriksson från Bilda som har arbetat med #killmiddag sedan det lanserades 2016.

Efter introduktionen kommer vi att samlas i mindre grupper om 2-3 personer för att samtala män och killar emellan. Vår ambition är att skapa utrymme för personliga och förtroliga samtal trots den fysiska distansen som videomötet innebär, och att många ska känna sig välkomna att delta – inga förkunskaper krävs, och i samtalen väljer du alltid själv vad du vill dela med dig av!

Vad ska det vara bra för?

Vi tror att de här samtalen kan få många positiva konsekvenser. Kanske kan vi bli fler som pratar om känsliga frågor, bli tryggare i att prata om dem, genom att samtala med varandra kan vi bli bättre på att lyssna, och väga vår världsbild mot andras? Om vi kan bli mer förstående, mer insiktsfulla så är allt vunnet. Även om de som deltar redan kommit långt och är kloka människor, finns det alltid nya perspektiv och funderingar för öppna sinnen. Genom att börja samtala, vill vi börja normalisera samtalet som form.

För de som deltar och vill fortsätta samtala kommer vi även att göra det möjligt att fortsätta i någon form.

Mer information och anmälan på bilda.nu