22-25 februari 2024

Allspel

Med dunder och brak inviger vi Umefolk med Allspel. Barn och ungdomar från landets musikskolor skapar tillsammans med några av de hitresta och lokala artisterna en konsert utöver det vanliga. Vill du haka på? Se fliken Allspel 2024. Givetvis går det lika bra att bara vara publik och uppleva denna massiva musikhändelse.


Fjolårets allspel:


Vad är då ett allspel?
Enl. Wikipedia: "Allspel är vanligt förekommande vid spelmansstämmor och folkmusikfestivaler. Vid allspel framträder alla spelmännen samtidigt och framför oftast typiska allspelslåtar. Allspelet leds av en allspelsledare." Här handlar det om en friare och större tolkning av begreppet; en invigningskonsert där vad som helst kan hända.

Så, ta med dig ditt instrument eller bara rösten och häng med!

Umefolks allspel arrangeras tillsammans med Kulturskolan i Umeå med stöd av Umeå Kommun.