24-27 februari 2022

Volontär

VI HAR NU FULLT I ALLA VOLONTÄRGRUPPER - TACK FÖR VISAT INTRESSE OCH VÄLKOMMEN ÅTER TILL UMEFOLK 2023!


FÖR ATT FESTIVALEN SKA FUNGERA BEHÖVS VOLONTÄRER!

Som ersättning för att du är volontär får du inträde i mån av plats till konserterna fredag och lördag samt volontärfika. Som volontär arbetar du ca 8 timmar före, under eller efter festivalen. I år planerar vi fördela volontärgrupperna under hösten och grupperna fylls på allteftersom vi får in anmälningar, du kontaktas sedan av din gruppledare i december. Det är därför bra att anmäla dig i god tid så du säkert får plats. 

Volontärer som deltar i arbetet Umefolk 2022 checkar in och får sitt festivalarmband på torsdag 24 februari mellan kl 18.00 - 19.00 på Umeå Folkets Hus (i huvudentrén).

VOLONTÄRGRUPPER

Vi är många som hjälper till som volontärer under festivalen, ungefär 100 personer kommer varje år och deltar i arbetet med Umefolk. Därför är vi uppdelade i olika arbetsgrupper med en arbetsledare i varje grupp. 

Efter att du anmält dig så kommer ni att utifrån behovet delas in i de grupper ni valt i största möjliga mån. Sedan kontaktar respektive gruppledare dig. 

För övrig information maila: [email protected] 

Volontärgrupperna: 

Affischering
Veckorna innan festivalen hjälper du till att sätta upp vår fina affisch. GRUPPEN ÄR FULL!

Artisttransport
Du kör artister till och från flygplats, buss- och tågstation, till och från boende. Umefolk kommer att hyra ett antal bilar men det kan också vara bra om du kan hjälpa till med egen bil. Andra grupper inom volontärerna kan komma att behöva er assistans! Körkort är ett krav.

Backline
I backlinegruppen hjälper du till att bära och transportera utrustning till Folkets Hus samt ser till att all backline finns på rätt scen vid rätt tidpunkt. Vi jobbar både före, under och efter festivalen. Tunga lyft kan förekomma, så du behöver vara frisk och över 18. Körkort behövs inte.

Dekor och skyltning                                                                                                                                                              .  Denna grupp ansvarar för att skapa fin och tydlig skyltning på Folkets hus samt göra extra fint och mysigt i lokalerna. Här sker det mesta arbetet före festivalen samt nedplockning lördag natt.

Entré
Som entrévolontär är du festivalbesökarnas första intryck av festivalen. Du välkomnar besökarna, kontrollerar biljetter och organiserar en smidig inpassering.

Handelsbod
En trappa upp, i hjärtat av allt som händer. Försäljning av artisters skivor, festivaltröjor och andra roliga produkter. Mycket publikkontakt!

Kansli
I år har vi slagit ihop till ett enda kansli som är festivalens hjärna, med en mängd olika arbetsuppgifter. Du hjälper våra fina artister på bästa sätt, bandar volontärer och svarar på besökarnas frågor. Ett par dörrar behöver vaktas ibland. Här finns också incheckning till masslogin, kurspärm, mm.  

Kurser och workshops
Här hjälper du till att iordningställa lokaler och hälsa deltagare välkomna.

Scenvärdar
Scenvärdar ser till att det är fint i konsertlokalen och har koll under föreställningarna, ser till att det tex finns vatten till artisterna, samt på de mindre scenerna välkomnar artisterna vid scen och presenterar dem innan konserten vilket kan kräva lite förberedelse. Denna grupp hjälper även ljudteknikerna vid behov med att tex rulla kablar samt Folkets hus personal med att duka för sittning eller dans. 
Alla presentationer sker på svenska