22-25 februari 2024

Volontär

VOLONTÄRANMÄLAN FÖR UMEFOLK 2024 ÄR NU STÄNGD.

FÖR ATT FESTIVALEN SKA FUNGERA BEHÖVS VOLONTÄRER!

Som ersättning för att du är volontär får du inträde i mån av plats till konserterna fredag och lördag samt volontärfika. Som volontär arbetar du ca 8 timmar före, under eller efter festivalen. I år planerar vi fördela volontärgrupperna under hösten och grupperna fylls på allteftersom vi får in anmälningar, du kontaktas sedan av din gruppledare i januari. Det är därför bra att anmäla dig i god tid så du säkert får plats. Om du önskar får du även gratis boende i Umefolks masslogi, anmäl dig i så fall till: logibokning@gmail.com

För volontärer som deltar i arbetet kring Umefolk 2023 anordnar vi ett obligatoriskt informationsmöte torsdag 22 februari mellan kl 19.00 - 20.00 på Umeå Folkets Hus.


VOLONTÄRGRUPPER

Vi är många som hjälper till som volontärer under festivalen, ungefär 100 personer kommer varje år och deltar i arbetet med Umefolk. Därför är vi uppdelade i olika arbetsgrupper med en arbetsledare i varje grupp. 

Efter att du anmält dig så kommer ni att utifrån behovet delas in i de grupper ni valt i största möjliga mån. Sedan kontaktar respektive gruppledare dig. 

För övrig information maila: volontarumefolk@gmail.com 

Volontärgrupperna: 

Backline
I backlinegruppen hjälper du till att bära och transportera utrustning till Folkets Hus samt ser till att all backline finns på rätt scen vid rätt tidpunkt. Vi jobbar både före, under och efter festivalen. Tunga lyft kan förekomma, så du behöver vara frisk och över 18. Det är en fördel om du har körkort.

Dekor och skyltning                                                                                                                                                              .  Denna grupp ansvarar för att skapa fin och tydlig skyltning på Folkets hus samt göra extra fint och mysigt i lokalerna. Här sker det mesta arbetet före festivalen samt nedplockning lördag natt.

Entré
Som entrévolontär är du festivalbesökarnas första intryck av festivalen. Du välkomnar besökarna, kontrollerar biljetter och organiserar en smidig inpassering.

Efterfest
I denna grupp planerar och genomför vi Umefolks legendariska efterfest! Detta är en grupp för nattpigga eftersom efterfesten starta när programmet på Folkets Hus avslutas, kl 02.00 natten mot söndag. Denna grupp städar även efter festivalen.

Följespotförare
Du ansvarar främst för att föra en följespot på Idun, främst under Allspelet fredag, men också vissa konserter både fredag och lördag, samt att kunna vara allmänt behjälplig ism konserterna. Du får utbildning på plats av vår ljustekniker. Det är viktigt att du är med på repetitionerna inför Allspelet, åtminstone fredag dagtid.

Handelsbod
En trappa upp, i hjärtat av allt som händer. Försäljning av artisters skivor, festivaltröjor och andra roliga produkter. Mycket publikkontakt!

Kansli
I kansliet hjälper du våra fina artister på bästa sätt, bandar volontärer och svarar på besökarnas frågor. Ett par dörrar behöver vaktas ibland. Här finns också incheckning till masslogin, kurspärm, mm.  

Kurser och workshops
Här hjälper du till att iordningställa lokaler och hälsa deltagare välkomna.

Masslogi
Hjälpa till att ställa i ordning ca 8st klassrum och gympasalen fredag eftermiddag, med återställande och lätt städning på söndag mellan kl. 11/12.00-15.00. Vi söker även en (eller två om ni tex är två kompisar som vill göra det tillsammans) person som vill vara förläggningsansvarig vilket innebär att du sover i ett eget rum på masslogin och har lista på övriga boende där. 

Scenvärdar
Scenvärdar ser till att det är fint i konsertlokalen och har koll under föreställningarna, ser till att det t ex finns vatten till artisterna, samt på de mindre scenerna välkomnar artisterna vid scen och presenterar dem innan konserten vilket kan kräva lite förberedelse. Ljudteknikern på Idun behöver hjälp med att rulla ihop mikrofonkablar och liknande under några konserter, och vid några konserter på Studion behövs hjälp med att bära av från scenen och duka för sittning.
Alla presentationer sker på svenska

Umeå folkmusikförening arrangerar Umefolk i samarbete med Studieförbundet Bilda. Nedan finns en sammanställning av föreningen stadgar och syfte. Som volontär representar du Umefolk / Umeå folkmusikförening och med anledning av detta är det viktigt att du står bakom dessa:

Umeå folkmusikförening (UFF) har som syfte att verka för utövande av nationell och internationell folkmusik, såväl instrumental som vokal, och traditionell dans, i Umeåområdet - och att anordna Umefolk. I och genom Umefolk skapar vi mötesplatser för gamla och unga, amatörer och professionella, dansare och musiker. Vi vill erbjuda publiken en jämställd festival, verka för mångfald i och genom folkkulturen och verka för integration, nya möten, deltagande och medskapande.

Umeå folkmusikförening har till målsättning;
att över generationsgränserna skapa ett intresse för folkmusik och folkdans från vårt land och andra länder
att verka för och utveckla festivaler och andra årligen återkommande evenemang och deras kringaktiviteter