22-25 februari 2024

Hudiksvalls Spelmanslag

Spelmanslaget har ca 20 aktiva medlemmar och tränar varje måndag. Vi spelar förstås mycket Hälsingelåtar men också låtar från andra landskap. En gång i månaden spelar vi till dans åt ett folkdanslag, vi spelar på spelmansstämmor och gör andra uppträdanden hos föreningar och på äldreboenden mm. Vi har många olika instrument som fiol, nyckelharpa, dragspel, klarinett, flöjter och munspel. Sen en kompsektion bestående av bas, gitarr och mandola.

Agnes Axbrink
Eva Bergström
John Bergström
Ingrid Bryntse
Inger Engberg
Gunnar Forsgren
Anders Grabein
Leif Hallander
Per Helander
Lena Ivarsson
Ulf Johansson
Karin Johansson
Birgitta Jonsson
Charlene Kiffer Goude
Inger Lagerqvist
Urban Linderdahl
Karin Södersten
Hanna Tillikainen
Filip Westling
Albin Öst