22-25 februari 2024

Umeå Spelmanslag

Umeå Spelmanslag bildades hösten 2008. Repertoaren består av nordisk folkmusik med tyngdpunkt på Västerbotten.