22-25 februari 2024

V-dala spelmanslag

Delegationen från V-dala spelmanslag kommer på vår spelning denna festival att bjuda på ösig stämning och svängigt spel till dans med musik från olika delar av landet. Vi är studentspelmanslaget med över 60 aktiva medlemmar som repar och jammar varje torsdag på Västmanlands-Dala nation i Uppsala under ledning och arrangemang av våra lysande spelledare Juni Hag och Christoffer Parrow Melhus. Välkommen!