22-25 februari 2024

Workshop: Fortsättningskurs folkdans

Ledare är Henrike Wesp, utbildad folkdanspedagog på Eric Sahlström Institutet i Tobo och Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm

Mer info om innehålla kommer snart...

Workshopen ingår i festivalinträdet men kräver föranmälan. Anmälan sker via Studieförbundet Bildas hemsida. Anmälan till alla workshops öppnar 16 februari.

Lokal: Miklagård