22-25 februari 2024

Allspel 2024

Umefolks allspel bygger på kraften i att vi alla drar åt samma håll. Barn, vuxna, nybörjare och proffs.

Kom och spela med oss!

Noter och inspelningar:
https://drive.google.com/drive/folders/1uUu_4J6b0fKId4X5Guqw1S_nFUwEax3P?usp=drive_link


Här finns noter och i vissa fall inspelningar. Obs planeringen är fortfarande i ett tidigt skede. Mer material och arrangemang kommer succesivt och kring jul brukar det mesta vara klart.

Öppna repetitioner: (Det går också bra att dyka upp på allspelet utan rep!)

Måndag 19/2
18-20 Rep på Midgårdsskolan, Stora Orkestersalen. Följ skyltning.

Torsdag 22/2
18-20 Rep på Idun, Umeå Folkets Hus. Prel lokal.

Efter repet troligtvis jam någonstans!

Fredag 23/2
15-17 Genrep på Idun, Umeå Folkets Hus
18.30 Allspel på Idun, Umeå Folkets Hus


Har du några funderingar, kontakta allspelsledare Anton Teljebäck, antonteljeback@gmail.com.

Live stream allspel 2023:

Live stream allspel 2022:

Se det digitala allspelet 2021:

Alternativt, se det livesända allspelet och stafettkonserten på Youtube


Delar av Umefolks fysiska allspel 2020

Följ vårt arbete med allspelet på Instagram! https://www.instagram.com/allspel_umefolk/

Umefolks allspel arrangeras tillsammans med Kulturskolan i Umeå med stöd av Umeå Kommun

Allspelsledare är Anton Teljebäck antonteljeback@gmail.com 070-3299492