22-25 februari 2024

Ahmed Ag Kaedy & Will Guthrie

Denna konsert arrangeras av Umeå Jazzstudio i samarbete med Umefolk. Inträde ingår inte i Umefolks huskort utan säljes separat. Medlemmar i Umeå Folkmusikförening går in till medlemskort. Umefolks volontärer har fri entré i mån av plats mot uppvisande av festivalarmbandet. För mer info: Umeå Jazzstudio