23-26 februari 2023

Daniel Herskedal

Denna konsert arrangeras av Umeå Jazzstudio i samarbete med Umefolk. Inträde ingår inte i Umefolks huskort utan säljes separat. För mer info: Umeå Jazzstudio